"Cô muốn trở thành người phụ nữ đầu tiên leo lên đỉnh Everest và cô gần như đã thành công." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Cô muốn trở thành người phụ nữ đầu tiên leo lên đỉnh Everest và cô gần như đã thành công." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô muốn trở thành người phụ nữ đầu tiên leo lên đỉnh Everest và cô gần như đã thành công." câu này dịch sang tiếng anh là: She wanted to be the first woman to climb Mount Everest, and she almost succeeded.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login