"Cô ấy luôn đứng cách xa những người đó." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Cô ấy luôn đứng cách xa những người đó." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy luôn đứng cách xa những người đó." tiếng anh dịch: She always stands aloof from those people.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login