"Tôi đã cố gắng không thành công để nói chuyện với anh ta." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Tôi đã cố gắng không thành công để nói chuyện với anh ta." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã cố gắng không thành công để nói chuyện với anh ta." câu này dịch sang tiếng anh là: I tried unsuccessfully to talk to him.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login