"Anh ấy nói anh ấy sẽ kết thúc vào ngày mai, nhưng tôi sẽ không đặt cược vào nó." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Anh ấy nói anh ấy sẽ kết thúc vào ngày mai, nhưng tôi sẽ không đặt cược vào nó." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy nói anh ấy sẽ kết thúc vào ngày mai, nhưng tôi sẽ không đặt cược vào nó." dịch sang tiếng anh là: He said he'd finish by tomorrow, but I wouldn't bet on it.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login