"Cô có một tình cảm lớn với quê hương." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Cô có một tình cảm lớn với quê hương." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô có một tình cảm lớn với quê hương." câu này dịch sang tiếng anh:She has a great affection for her hometown.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login