"Đâu đó phía dưới, một cánh cửa đóng sầm lại." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Đâu đó phía dưới, một cánh cửa đóng sầm lại." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đâu đó phía dưới, một cánh cửa đóng sầm lại." câu này dịch sang tiếng anh là: Somewhere far below, a door slammed.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login