"Cô được đề cử vào hội đồng lập pháp." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Cô được đề cử vào hội đồng lập pháp." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô được đề cử vào hội đồng lập pháp." dịch câu này sang tiếng anh: She was nominated to the legislative council.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.