"Hành động của bạn không phối hợp với các nguyên tắc của bạn." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Hành động của bạn không phối hợp với các nguyên tắc của bạn." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hành động của bạn không phối hợp với các nguyên tắc của bạn." câu này tiếng anh là: Your actions do not consort with your principles.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login