"Cuối cùng tôi cảm thấy chúng ta đang đến một nơi nào đó." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Cuối cùng tôi cảm thấy chúng ta đang đến một nơi nào đó." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuối cùng tôi cảm thấy chúng ta đang đến một nơi nào đó." câu này dịch sang tiếng anh:At last I feel we're getting somewhere.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login