"Điều này sẽ tăng sức mạnh thương lượng của quản lý trong các cuộc đàm phán tiền lương." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Điều này sẽ tăng sức mạnh thương lượng của quản lý trong các cuộc đàm phán tiền lương." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Điều này sẽ tăng sức mạnh thương lượng của quản lý trong các cuộc đàm phán tiền lương." tiếng anh dịch: This will increase the bargaining power of management in wage negotiations.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login