"Đây là một câu hỏi về thẻ." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Đây là một câu hỏi về thẻ." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây là một câu hỏi về thẻ." dịch sang tiếng anh: This is a tag question.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login