"Tôi đoán đó là thời gian hoàn vốn." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Tôi đoán đó là thời gian hoàn vốn." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đoán đó là thời gian hoàn vốn." dịch câu này sang tiếng anh là: I guess it's payback time .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login