"Phần lớn trẻ sơ sinh thiên về xã hội hơn là chống đối xã hội." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Phần lớn trẻ sơ sinh thiên về xã hội hơn là chống đối xã hội." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Phần lớn trẻ sơ sinh thiên về xã hội hơn là chống đối xã hội." câu này dịch sang tiếng anh là: The majority of infants are biased towards being social rather than being antisocial.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login