"Cô ấy có một khuôn mặt tươi cười." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Cô ấy có một khuôn mặt tươi cười." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy có một khuôn mặt tươi cười." tiếng anh dịch: She has a smiling visage.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login