"Tôi sẽ trả lại cho bạn tất cả số tiền bạn cho tôi mượn vào tuần tới." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Tôi sẽ trả lại cho bạn tất cả số tiền bạn cho tôi mượn vào tuần tới." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi sẽ trả lại cho bạn tất cả số tiền bạn cho tôi mượn vào tuần tới." dịch sang tiếng anh: I'll repay you all the money you lent me next week.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login