"Bạn sẽ giúp tôi vỏ những quả mọng này?" tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Bạn sẽ giúp tôi vỏ những quả mọng này?" câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn sẽ giúp tôi vỏ những quả mọng này?" dịch câu này sang tiếng anh: Would you help me hull these berries?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login