"Bạn có biết làm thế nào để làm việc một bàn tính?" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Bạn có biết làm thế nào để làm việc một bàn tính?" câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có biết làm thế nào để làm việc một bàn tính?" dịch câu này sang tiếng anh là: Do you know how to work an abacus?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login