"Một bản ghi của các băng đã được trình bày trước tòa." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Một bản ghi của các băng đã được trình bày trước tòa." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một bản ghi của các băng đã được trình bày trước tòa." câu này tiếng anh là: A transcript of the tapes was presented in court.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login