"Vệ binh quốc gia được gọi đến để lập lại trật tự khi bạo loạn nổ ra." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Vệ binh quốc gia được gọi đến để lập lại trật tự khi bạo loạn nổ ra." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vệ binh quốc gia được gọi đến để lập lại trật tự khi bạo loạn nổ ra." dịch sang tiếng anh: The National Guard was called in to restore order when riots broke out.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login