"Ông có năng khiếu giảng dạy tự nhiên." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Ông có năng khiếu giảng dạy tự nhiên." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông có năng khiếu giảng dạy tự nhiên." tiếng anh câu này là:He has a natural aptitude for teaching.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login