"Ông đã đưa trường hợp của mình về việc sa thải không công bằng cho tòa án quan hệ công nghiệp." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Ông đã đưa trường hợp của mình về việc sa thải không công bằng cho tòa án quan hệ công nghiệp." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã đưa trường hợp của mình về việc sa thải không công bằng cho tòa án quan hệ công nghiệp." tiếng anh câu này dịch: He took his case of unfair dismissal to the industrial relations tribunal.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login