"Điều này đã dẫn đến tổn thất tài chính, mặc dù phải thừa nhận ở quy mô khá nhỏ." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Điều này đã dẫn đến tổn thất tài chính, mặc dù phải thừa nhận ở quy mô khá nhỏ." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Điều này đã dẫn đến tổn thất tài chính, mặc dù phải thừa nhận ở quy mô khá nhỏ." dịch câu này sang tiếng anh là: This has led to financial losses, though admittedly on a fairly small scale.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login