"Cho rằng chúng tôi có thể biết sự hiện diện và tình yêu của bạn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Cho rằng chúng tôi có thể biết sự hiện diện và tình yêu của bạn." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cho rằng chúng tôi có thể biết sự hiện diện và tình yêu của bạn." câu này tiếng anh dịch: Grant that we may know your presence and love.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login