"Các chỉ huy đã thất bại trong việc cung cấp cho một cuộc tấn công bằng đường biển." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Các chỉ huy đã thất bại trong việc cung cấp cho một cuộc tấn công bằng đường biển." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các chỉ huy đã thất bại trong việc cung cấp cho một cuộc tấn công bằng đường biển." tiếng anh là: Commanders failed to provide for an attack by sea.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login