"Đây là tình huống phải đối mặt với chính phủ vào cuối cuộc chiến." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Đây là tình huống phải đối mặt với chính phủ vào cuối cuộc chiến." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây là tình huống phải đối mặt với chính phủ vào cuối cuộc chiến." tiếng anh dịch: This then was the situation facing the government at the end of the war.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login