"Tôi có sự tôn trọng lớn nhất đối với công việc của Jane." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Tôi có sự tôn trọng lớn nhất đối với công việc của Jane." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi có sự tôn trọng lớn nhất đối với công việc của Jane." câu này dịch sang tiếng anh:I have the greatest respect for Jane's work.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login