"Những ngày của cô được làm việc trong vườn và làm việc tự nguyện." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Những ngày của cô được làm việc trong vườn và làm việc tự nguyện." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những ngày của cô được làm việc trong vườn và làm việc tự nguyện." dịch câu này sang tiếng anh là: Her days are employed in gardening and voluntary work.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login