"Một trình độ tiếng Anh hợp lý là điều kiện tiên quyết cho khóa học." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Một trình độ tiếng Anh hợp lý là điều kiện tiên quyết cho khóa học." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một trình độ tiếng Anh hợp lý là điều kiện tiên quyết cho khóa học." câu này tiếng anh là: A reasonable proficiency in English is a prerequisite for the course.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login