"Khu vườn được chia từ hàng xóm của nó bằng một bức tường cao." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Khu vườn được chia từ hàng xóm của nó bằng một bức tường cao." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khu vườn được chia từ hàng xóm của nó bằng một bức tường cao." tiếng anh dịch: The garden was divided from its neighbour by a high wall.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login