"Ông đã làm mọi thứ bằng cuốn sách." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Ông đã làm mọi thứ bằng cuốn sách." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã làm mọi thứ bằng cuốn sách." tiếng anh câu này là:He did everything by the book.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login