"Joe hơi buồn, và tôi cũng vậy." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Joe hơi buồn, và tôi cũng vậy." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Joe hơi buồn, và tôi cũng vậy." dịch câu này sang tiếng anh: Joe was a little upset, and so was I.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login