"Chúng tôi đã tạo ra những thành phố không thân thiện với người đi bộ." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Chúng tôi đã tạo ra những thành phố không thân thiện với người đi bộ." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã tạo ra những thành phố không thân thiện với người đi bộ." dịch câu này sang tiếng anh là: We have created cities that are unfriendly to pedestrians.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login