"Đó là một bước đi dài, nhưng ít nhất tất cả đều xuống dốc." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Đó là một bước đi dài, nhưng ít nhất tất cả đều xuống dốc." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một bước đi dài, nhưng ít nhất tất cả đều xuống dốc." tiếng anh là: It's a long walk back, but at least it's all downhill.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login