"Thành phố đã thay đổi gần như không được công nhận kể từ khi tôi rời khỏi đó năm năm trước." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Thành phố đã thay đổi gần như không được công nhận kể từ khi tôi rời khỏi đó năm năm trước." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thành phố đã thay đổi gần như không được công nhận kể từ khi tôi rời khỏi đó năm năm trước." dịch sang tiếng anh: The city has altered almost out of recognition since I left there five years ago.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login