"Cuối cùng, anh có thể thư giãn một lúc." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Cuối cùng, anh có thể thư giãn một lúc." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuối cùng, anh có thể thư giãn một lúc." câu này tiếng anh là: At last, he could relax for a while.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login