"Chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự tàn khốc của những kẻ xâm lược." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự tàn khốc của những kẻ xâm lược." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự tàn khốc của những kẻ xâm lược." câu này tiếng anh dịch: We'll never forget the cruelties of the invaders.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login