"Sự gia tăng tội phạm vị thành niên là một dấu vết trên thời đại của chúng ta." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Sự gia tăng tội phạm vị thành niên là một dấu vết trên thời đại của chúng ta." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sự gia tăng tội phạm vị thành niên là một dấu vết trên thời đại của chúng ta." câu này dịch sang tiếng anh là: The increase in juvenile crime is a blot on our time.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login