"Đó là một đống tào lao! Tôi chưa bao giờ nói điều đó." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Đó là một đống tào lao! Tôi chưa bao giờ nói điều đó." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một đống tào lao! Tôi chưa bao giờ nói điều đó." tiếng anh dịch: That's a bunch of crap! I never said that.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login