"Bạn nên chơi trò chơi theo các quy tắc." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Bạn nên chơi trò chơi theo các quy tắc." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn nên chơi trò chơi theo các quy tắc." dịch sang tiếng anh: You should play the game in accordance with the rules.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login