"Sẽ là tội ác nếu lãng phí tất cả những thực phẩm tốt đó." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Sẽ là tội ác nếu lãng phí tất cả những thực phẩm tốt đó." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sẽ là tội ác nếu lãng phí tất cả những thực phẩm tốt đó." câu này dịch sang tiếng anh là: It would be a crime to waste all that good food.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login