"Rõ ràng là cô ấy bị bệnh nặng." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Rõ ràng là cô ấy bị bệnh nặng." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Rõ ràng là cô ấy bị bệnh nặng." dịch sang tiếng anh: It soon became evident that she was seriously ill.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login