"Triển lãm mới của Emmett đã gặp phản ứng thuận lợi từ các nhà phê bình." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Triển lãm mới của Emmett đã gặp phản ứng thuận lợi từ các nhà phê bình." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Triển lãm mới của Emmett đã gặp phản ứng thuận lợi từ các nhà phê bình." dịch sang tiếng anh là: Emmett's new exhibition has met with a favourable response from critics.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login