"Họ đã làm tất cả theo cách ngầm." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Họ đã làm tất cả theo cách ngầm." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đã làm tất cả theo cách ngầm." tiếng anh câu này dịch: They did it all in such an underhand way.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login