"Các chủ sở hữu chắc chắn đã bị lôi cuốn bởi lời đề nghị." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Các chủ sở hữu chắc chắn đã bị lôi cuốn bởi lời đề nghị." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các chủ sở hữu chắc chắn đã bị lôi cuốn bởi lời đề nghị." dịch câu này sang tiếng anh là: The owners were certainly enthused by the offer.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login