"Ông đã mất tất cả chip của mình." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Ông đã mất tất cả chip của mình." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã mất tất cả chip của mình." câu này tiếng anh dịch: He has lost all his chips.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login