"Người quản lý chịu trách nhiệm cho hoạt động hàng ngày của khách sạn." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Người quản lý chịu trách nhiệm cho hoạt động hàng ngày của khách sạn." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người quản lý chịu trách nhiệm cho hoạt động hàng ngày của khách sạn." câu này dịch sang tiếng anh:The manager is responsible for the day-to-day running of the hotel.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login