"Đã có những hạn chế về tài chính và chính trị đối với sự phát triển." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Đã có những hạn chế về tài chính và chính trị đối với sự phát triển." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đã có những hạn chế về tài chính và chính trị đối với sự phát triển." câu này tiếng anh là: There have been financial and political constraints on development.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login