"Một số bệnh nhân đã phải chờ hàng tuần để được điều trị cần thiết." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Một số bệnh nhân đã phải chờ hàng tuần để được điều trị cần thiết." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một số bệnh nhân đã phải chờ hàng tuần để được điều trị cần thiết." câu này dịch sang tiếng anh:Some of the patients had to wait weeks to get the treatment they needed.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login