"Nó có thể là khó khăn lúc đầu, nhưng kiên trì." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Nó có thể là khó khăn lúc đầu, nhưng kiên trì." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó có thể là khó khăn lúc đầu, nhưng kiên trì." tiếng anh là: It can be tricky at first, but persevere.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login