"Thị trưởng kêu gọi công dân bắt đầu chuẩn bị cho một cơn bão lớn." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Thị trưởng kêu gọi công dân bắt đầu chuẩn bị cho một cơn bão lớn." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thị trưởng kêu gọi công dân bắt đầu chuẩn bị cho một cơn bão lớn." dịch sang tiếng anh: The mayor urged citizens to begin preparing for a major storm.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login